A-tól Pénzig

Cikk illusztráció

Hogyan forradalmasította a számítógép a bankolást?

Publikálva – 2022.04.22. Olvasási idő – 8 perc
0

Elgondolkodtató, hogy egy emberöltővel ezelőtt is a banki ügyvitel még minden komolyabb technikai támogatás nélkül működött. Aztán jött a számítógép, vele együtt a digitális forradalom, és mára a pénzintézetek azon kapták magukat, hogy a technológia kezdi szétfeszíteni a hagyományos működési formákat.

Meglepő, de a számítógép, illetve a komputerhálózatok megjelenése előtt a pénzintézeti munka jellege nem sokat változott az évezredek során. Szép kézírás, monotonitástűrés, fejlett matematikatudás kellett ehhez a hivatáshoz, no és persze tapasztalat. A bankárokat hosszú évszázadokon keresztül maga a bank képezte, általában ugyanabban a pénzintézetben dolgoztak egészen a nyugdíjazásig, lépésről lépésre, saját tapasztalatuk révén tanulták meg a szakmát, így haladt előre mindenki a ranglétrán. Ez azonban már végleg a múlté. A digitális forradalom – aminek legnagyobb finanszírozói a bankok voltak – nemcsak technológiai áttörést jelentett, a számítógép és a telekommunikáció funkcionálisan és szervezetileg is végleg átalakította a bankokat.

Az első fecskék

A nagy változás első lépése valójában nem a számítástechnikához, hanem a telekommunikációs fejlődéshez kapcsolódik. 1858-ban létrejött a távírókapcsolat London és New York között. A fejlesztés nem titkolt célja a pénzvilág két meghatározó szereplőjének, illetve az angol és amerikai piac összekapcsolása volt. A távíró révén a banki tranzakciók időtartama négy hétről egy napra csökkent. A telekommunikációs fejlődést nem követte számítástechnikai áttörés, a pénzintézetek hétköznapjaiba csak lassan szivárogtak be a mechanikus számoló- és könyvelőgépek, illetve az írógép, de ezek jelentősége közel sem volt akkora, mint a távírógépé.

Kiépülnek a hálózatok

Sok idő eltelt, mire a számítástechnika lassan megkezdte a felzárkózást. Az 1950-es és 1960-as évekre tehető, amikor a bankok felfedezték a számítógépet. Nem nehéz kitalálni, a gyors és pontos számolási képesség, illetve az ebből fakadó közvetlen információszerzés volt azok a tulajdonságok, amik miatt a bankok odafordultak ehhez az akkor még nagyon drága technikai eszközhöz. A komputer pont azon a területen ígért áttörést, ahol a legnagyobb kihívásokkal küszködött a bank. Az angolszász világban népszerű csekk-üzletág hatalmas adminisztrációs terhet jelentett a pénzintézetek számára, amire a számítógép hatékony válasznak bizonyult.

Kezdetben a számítógép még egy elszigetelt, „back office” eszköz volt a bankban. A következő lépést az jelentette, amikor ezek az „elszigetelt” berendezések összekapcsolódtak és létrejöttek az első számítógéphálózatok. 1965-re a legtöbb nagy bank az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban bevezette az elektronikus adatfeldolgozást, aminek révén például a központ már a nap végén látta az aznapi teljes számlaforgalmat.

A számítógépes hálózatok fejlődése és szabványosítása révén a számítógéphálózatok egyre több információ kezelésére lettek képesek. Az 1960-as évek végén megszülettek az adatbáziskezelő rendszerek, amik a hagyományos papíralapú irodai, irattári feldolgozás végét jelentették. Minden információ digitálissá vált a szabványosított, strukturált, folyamatosan frissülő és olvasható rendszer révén. Az adatbázisok két másik fronton is hatalmas változást hoztak: egyrészt a bankok közötti elszámolásból kikerült a fizikai utalvány, illetve a nemzetközi pénzügyi forgalom is egy hasonló szabványrendszeren keresztül került lebonyolításra a továbbiakban.

bank számítógépes hálózat 1960.jfif

Szintén az 1960-as évek végén megjelennek az első számítógép alapú lakossági szolgáltatások. Ezek közül a legismertebb a Magyarországon is viszonylag korán bevezetett banki átutalás volt. A rendszerhez csatlakozó bankok ügyfelei fizetésüket már közvetlenül bankszámlájukra kaphatták átutalással, illetve megteremtődött az állandó megbízások, például a közüzemi számlák kiegyenlítésének automatizált lehetősége.

Újfajta bankárok érkeznek

A távközlés és a számítástechnika fejlődése miatt az 1970-es években a „computing” stratégiai területté válik a bankok számára. Amellett, hogy a fejlett banki hálózatok révén nagyban sikerült csökkenteni költségeiket, az IT-fejlesztések új piaci szolgáltatások születését is magukkal hozták. A számítógép ekkorra már nemcsak egyes banki részlegekben működött, hanem a pénzintézetek egész szervezetfejlesztési stratégiáját is meghatározta. Az Egyesült Államokban például az 1970-es években a bankok NASA-szakembereket kezdtek átcsalogatni magukhoz. A digitalizálódó bank egy olyan tudásra kezdett építeni, ami akkor nem volt megtalálható házon belül. Természetesen ez nem jelentette a hagyományos banktisztviselői munka végét vagy a korábbi dolgozók elbocsátást. A bankok komolyan vették az új eszköz integrációját, a napjainkban is működő felzárkóztatás és továbbképzések révén a banktisztviselők számára természetessé vált a számítógépes rendszerek jelenléte a pénzintézetekben. A kezdeti idegenkedés megszűnését az is segítette, hogy a gép átvett sok olyan monoton adminisztrációs feladatot, amik korábban komoly lelki és fizikai terhet rótt a banktisztviselőkre.

Szükség is volt ezekre a szakemberekre, mert az IT-fejlesztések révén megszülető új lakossági szolgáltatások 0-24 órássá változtatták a banki működést. 1967-ben a Barclays elindította az ATM-szolgáltatást, 1969-ben pedig az IBM bemutatta a kártyatulajdonos azonosítását biztosító mágnescsíkkal felszerelt bankkártyát. Ezek mellé társult a teljesen automatizált folyószámlahasználat lehetősége. Az így létrejövő új pénzhasználati kultúra pedig alapvetően megváltoztatta az emberek viszonyát a bankokhoz, illetve a pénzhez. A bank egyre inkább bankkártyát kezdett jelenteni bankfiók helyett, illetve a pénz is elindult a digitalizáció útján.

barclays atm 1967.jpg

A Barcley's bank által üzembe helyezett első ATM és a legendás papírkártya

Globális hálózatok

Az 1980-as években a banki IT-fejlesztések a hatalmas méretű nemzetközi tranzakciók gyors és biztonságos feldolgozására törekedtek. Az európiac felemelkedése mellett ezek a rendszerek tették lehetővé, hogy New York visszanyerte vezető helyét a pénzügyi világban, illetve olyan másodlagos pénzpiaci szereplők felemelkedését hozták, mint Tokió, Hongkong vagy Szingapúr.

A lakossági piacon és a banki munkavégzés területén is komoly változások történtek. A bankok egyre komolyabb ügyfélkapcsolati adatbázisokat hoztak létre, ami ismét csak komoly hatással volt a pénzintézeti munkára. Az ügyféladatbázisok, azaz a banki szervereken tárolt információ megint csökkentett a banki munkakörbe való belépés küszöbén. A korabeli HR-esek szerint az új adatbázisok révén a korábbi ötéves betanulási idő helyett 3-4 hét alatt képzett munkaerővé válhatott bárki a bankban, ami a pénzintézetek számára a korábbinál jóval nagyobb szervezeti rugalmasságot biztosított.

A bankok üzletfejlesztési stratégiája is megváltozott. A fiókhálózat továbbra is kiemelt szerepet kapott, ez volt az elsődleges értékesítési pont a pénzintézetek számára, de a legtöbb banki tranzakció ekkor már nem a fiókokban, hanem digitális csatornákon keresztül történt. Ez utóbbi erősödését a digitális kommunikáció térhódítása és a számítógépes hálózatok fejlődése biztosította. A hálózatosodás révén az banki integráció felgyorsult, mint a szervezeten belüli, mind pedig az bankpiac szereplői között. Az egymással kommunikáló pénzügyi hálózatok révén megvalósuló gyors, biztonságos pénzforgalom a pénzutalás és a bankkártyahasználat területén új, nemzetközi szolgáltatások kialakulásához vezetett. Ekkor született a Mastercard és a Visa.

visa reklám 1984.jpg

Ebben az 1984-es reklámban a Visa azt ünnepli, hogy 156 országban, 3,6 millió helyen fogadják el a kártyát

A bank beköltözik az otthonokba

A banki szolgáltatásfejlődés egyik legjelentősebb állomása a bankszámlánk otthoni elérhetőségének megteremtése volt. Ez először 1980-as évek elején az USA-ban volt lehetséges. Az Egyesült Királyságban 1982-ben vezették be a „Homelink” rendszert, ami a televíziókészülékekben található teletextdekóder és a telefonvonal segítségével tette elérhetővé az ügyfelek bankszámláját. Egy ehhez hasonló megoldás Franciaországban igazi közönségkedvenc lett, a Minitelnek 1990-ben 6,5 millió felhasználója volt. Magyarországon az OTP Bank 1994-ben vezette be automatikus telefonos szolgáltatását, a Telebankot.

1995-ben a világon először a Wells Fargo amerikai bank használta világhálót bankfiókként. Az Online Banking Report kutatása szerint 1999 végén az Egyesült Államokban a háztartások kevesebb mint 0,4%-a használt online banki szolgáltatást. 1999-ben indult Magyarországon az OTP bank Házib@nk szolgáltatása is. Ma a világban nagyjából 2 milliárd ember használja az internetet bankolásra és egyre több olyan bank nyílik, amely kizárólag a neten keresztül érhető el.

házibank hirdetés OTP 1999.jpg

OTP Házib@nk újsághirdetés 1999-ből

Új világ, új szabályrendszer

A digitalizálódó pénz és az online banking térnyerése komoly felfogásbeli változásokat eredményezett a felhasználókban. Korábban az emberek a bankra, mint bankfiókra tekintettek, minden IT-megoldás egyfajta alternatív elérést biztosított ehhez a fiókhoz. A folyamatos FinTech (pénzügyi technológiai) fejlesztések és szolgáltatások révén azonban sokan ma már a telefonjukra tekintenek bankként, nem érzik szükségesnek a bank fizikai jelenlétét egy számla mögött, ami komoly kockázatokat szül, hiszen a biztonsági garanciákat még mindig a bank, az intézmény adja, nem pedig az egyébként nagyszerűen működő digitális alkalmazás. Különösen fontos kérdés ez a fejlődő világban, ahol korábban nem alakult ki erős és korszerű bankrendszer. Ázsiában például, ahol 100 ezer lakosra 12,5 bankfiók jut (ugyanez az arány Európában és az USA-ban 62,5) az emberek bankolni szeretnének, de hagyományos bankfiókra már nincs szükségük.

A számítástechnikai rendszerek fejlődése 60 év leforgása alatt gyökeresen átalakította a bank és a bankolás jellegét. A folyamatos technológiai fejlődés versenyhelyzetbe hozta a bankokat, az ügyfelek egyre fejlettebb, egyszerűen elérhető és működő pénzügyi technológiai megoldásokat várnak, ugyanakkor a bankoknak – éppen ügyfeleik érdekében – továbbra is meg kell felelniük a pénzintézeti jellegükből következő szigorú biztonsági követelményeknek és kerülniük kell a kockázatot. A gyorsuló digitalizáció ugyanakkor a hagyományos, személyes ügyintézést sem szüntette meg. Sőt rámutatott annak jelentőségére, hogy az emberben megvan és megmarad az az igény, hogy személyesen, egy számára ismerős szakembertől kapjon segítséget, tanácsot pénzügyeihez.

Érdekesnek találtad? Ha tetszett, nyomj a gombra!

0
Publikálva – 2022.04.22.
Hogyan forradalmasította a számítógép a bankolást?
0