A-tól Pénzig

Cikk illusztráció

Úgy ültek le hozzá, mint a zongorához, de felgyorsították a banki ügymenetet

Publikálva – 2021.12.10. Olvasási idő – 5 perc
0

A távbeszélő és más távközlési eszközök feltalálója, Puskás Tivadar kereste a kihívásokat, előbb Amerikába emigrált, aztán egy elvált nemes asszonyt vett feleségül, majd az egyik lányának írógépet ajándékozott születésnapjára. Ez az eszköz lett a 18-19. század számítógépe.

A Vasárnapi Ujság 1879-ben egy új, korszerű találmányt mutatott be az olvasóinak: “egy varrógépre emlékeztető készüléket láthat az olvasó, melyet olyanformán kezel egy hölgy, ahogy a zongorát szokás. Azonban nem varrógép, nem is pianoforte”. A képen egy írógép volt.

A Vasárnapi Újság cikke 1879-ből

Teremnyi kattogás

Az újság nem véletlenül azonnal egy nővel együtt mutatta be az új terméket, a gépírás ugyanis speciálisan női foglalkozás lett. A nagyobb irodáknál, hivatalokban a gépírónőket egy nagy teremben helyezték el, mindegyik munkaállomáson egyforma gépek álltak, és a “leíróterembe a főnök engedélye nélkül senki be nem léphetett, és a gépírónők sem hagyhatták el azt”.

gépírónő.jpg

A gépírónő első magyarországi ábrázolása 1879-ből

A papír és a hivatali adminisztráció fejlődése többek között a bankszektort a korábbinál sokkal gyorsabbá és sikeresebbé tette. A kulcsszó a gyorsaság volt. A kézírással összehasonlítva, amit viszonylag kevesen tudtak szépen és olvashatóan művelni, a gép sokkal gyorsabb is volt, és viszonylag “gyors térhódítását annak köszönhette, hogy az írógéppel írt szöveg még a leggyorsabb munkánál is egyformán szép és olvasható maradt”, így már nem lehetett félreértés.

Főurak és királyok látták meg benne a jövőt

Egy nagyjából kéthetes tanfolyam után már úgy számoltak, hogy 1 perc alatt nagyjából 90 szót lehet leírni, tollal viszont alig csak 40-et, “a tollal írásnál egy-egy betű megírásához legalább 4-5 vonást kell alkotni, ennek következtében a tollal írónak karja és ujja zegzugos vonalban egyenetlenül mozog, s az egész írásbeli munka a jobb karra hárul. A gépíró a munkát mindkét karjára elosztva, 10 ujját mozgatva végzi, ezáltal munkája is egyenletesebbé válik”.

Gépírónő leszek!

Már a századforduló előtt Magyarországon is jelentkezett az igény az írógépet kezelni tudó – főleg női munkaerő iránt. Elsőként 1895/96-ban az Országos Gyorsíró Egyesület "Stenotypia" elnevezéssel indított ilyen képzést. Az oktatás megindulásának kezdetén csak a teljes billentyűzet megismerésére tanították a jelentkezőket, az ujjak használatát a hallgatókra bízták. A gépírás sebességének fokozása azonban megkívánta, hogy mindkét kéz valamennyi ujja dolgozzon írás közben. E módszer vezetett el a 10 ujjas gépíráshoz. 1897-től már ilyen elvek alapján folyt az oktatás. Csak 1907-ben került előtérbe az úgynevezett vakírás, amikor gépelés közben a szem már nem tekint a billentyűzetre. Ezen virtuóz módszer révén még gyorsabb gépelési sebesség volt elérhető, és a hibák aránylag nagyobb százaléka ellenére az elért teljesítmény jobb lett, és a gépíró kisasszonyok is később fáradtak bele a kopácsolásba.

Az írógép ötlete az angol Henry Mill nevéhez fűződik, viszont az első valóban működőképes készülékre még 50 évet kellett várni. Leopold von Neipperg 1762-ben készített írógépet. Apró érdekesség vele kapcsolatban, hogy az ő fia, később Napoleon özvegyét, Mária Lujzát vette feleségül, és gyermekeik is születtek. Magyarországon az első írógépet Kempelen Farkas fából készítette el Mária Terézia vak keresztlányának, Paradis Teréznek.

Ezek a gépek az ABC összes betűjét és a különféle írásjeleket leütésre vagy nyomásra papírra vetették. A 19. században jelent meg a tinta csík, a papírhenger. Két fajta papír jöhetett szóba akkoriban: az itatóspapír és az indigópapír. Az előbbi laza szövetű papíranyag, enyvezetlen, hogy a nedvességet hamar magába szívja. Nyerspapír-színű, halvány rózsaszín, kék és zöld színben készült. Az indigópapír (szénpapír) festékes hártyavékony papír, króm-oxid zöld, később lila, kék, fekete és ritkán piros színben készült.

A Remington meghódította a világot

Az írógépek elterjedését a tömeggyártás lendítette fel. Az első írógépgyár Dániában kezdte meg működését, de a világot az amerikai Remington terméke hódította meg a 19. század második felében.

Irógépek.jpg

Magyarországon akkoriban viszont csak elvétve lehetett írógépet találni. A legelső gépet talán a Ferencz-csatorna-vállalat igazgatósági Irodájában használták 1879-ben, de még 1888-ban is csak elvétve lehetett írógépet találni. “Az írógépnek mint új találmánynak nálunk lassú volt a térhódítása. A beszerzés és szállítás nehézkes volta, az írógép magas ára, nyelvi sajátosságainak meg nem felelő betűelrendezés, használatának ill. gyakorlati alkalmazásának megtanulása, s nem utolsósorban a merev idegenkedés az újtól, amely több évszázad megrögzött írásmódozatait volt hivatva forradalmi módon megváltoztatni, gátolta elterjedését”.

A fontos dolgokat csak kézzel!

Az írógép megjelenése a kereskedelmi levelezésre volt a legnagyobb hatással. A pénzintézetek is a bankközi, hivatalos kommunikáció, illetve az ügyfeleknek szánt levelek megírásához ezt az eszközt használták, de érdekes módon más frontokon a kézírás még sokáig tartotta magát. A bankok a közgyűlési, igazgatósági ülési jegyzőkönyveit, illetve a legfontosabb szerződéseket továbbra is kézzel írták. Talán e gyakorlat mögött a többszáz év alatt kialakult reflex köszön vissza: az igazán fontos és hosszú távra készülő iratok minőségét, hitelességét csak az emberi kéz írása biztosíthatja.

Minél régebbi, annál olvashatóbb

A Procento Magyar Számológép és Írógépgyár Rt. 1911-ben alakult meg, majd 1924-ben az Orient Első Magyar Írógépgyár Rt.

A tömegtermeléssel arányosan csökkent a termékek minősége, ezért előfordul, hogy a régebbi papírra, hagyományos festékkel gépelt szövegek még ma is jól olvashatóak, de a századforduló után rosszabb minőségű papírra írt és a rosszabb festék miatt már alig, vagy egyáltalán nem.

Szerző:

OTPédia

Forrás:

Horváth Jánosné: Az írógép ügyviteli alkalmazása Magyarországon, Pedroni Emma Anna: A lúdtolltól az írógépig, Vasárnapi Ujság 1879: Az írógép, Puskás Attila – Csáky Ernő – Dr. Rajnai Zoltán: Puskás Tivadar, a nagy magyar feltaláló, Shannon Selin: Adam Albert von Neipperg, Lover of Napoleon’s Wife

Érdekesnek találtad? Ha tetszett, nyomj a gombra!

0
Publikálva – 2021.12.10.
Úgy ültek le hozzá, mint a zongorához, de felgyorsították a banki ügymenetet
0