A-tól Pénzig

Cikk illusztráció

Fűhöz-fához fordult az osztrák császár, csak hogy pénzhez jusson

Publikálva – 2021.04.02. Olvasási idő – 5 perc
0

Hogyan tudtak egyes uralkodók olyan nagyra nőni, hogy szinte az egész világra kiterjedt a hatalmuk? A Habsburgoknak ebbe beletört a bicskája.

Elképzelte már, hogy mit tenne, ha a világ leghatalmasabb uralkodója lenne? A történelemben már többen is meghódították a világot. Voltak köztük olyanok, akiknek hatalmas hadsereggel, hajóhaddal sikerült elérniük ezt a roppant hatalmat, másoknak pénzzel. A Habsburgoknak pedig házasságokkal.

A Habsburg család évszázadokon át meghatározó szereplője volt az európai történelemnek. Egy időben Spanyolországot, a Németalföldet, Közép- és Kelet-Európát, Észak-Itáliát, Nápolyt és a német fejedelemségeket is ők uralták.

Jöttek a dolgos hétköznapok

A házassággal megszerzett területeket azonban nehéz volt megtartani. Néhány utód személyes alkalmatlansága miatt már a trónra lépéskor eleve kudarcra volt ítélve, de akik el is jutottak volna addig, hogy az állam- és pénzügyeket rendbe tegyék, erre már nem maradt energiájuk, mert idejük nagy részét az állandósult háborúk kötötték le. Azok a háborúk, amik iszonyatos emberi és anyagi áldozatokat követeltek a birodalom lakóitól.

Ezt a roppant birodalmat a habsburgoknak sosem sikerült teljesen centralizálniuk. A Habsburg birodalomban országonként más törvények szabályozták a lakosság életét, eltért az adórendszer is, a császári udvarnak ezért minden régióval külön kellett egyezkednie. A Monarchiában például Magyarországgal, Csehországgal, Sziléziával, Morvaországgal, Felső- illetve Alsó-Ausztriával, Stájerországgal, Karintiával, Krajnával, Tirollal és a német városokkal.

habsburg ház európában.jpg

Habsburg házi uralkodók Európában 1547 után

Egekbe emelt adók

A kincstárnak két fő bevételi forrása volt: a pénzkibocsátás és a legváltozatosabban kivetett adók. Mivel az adórendszer néhány közös céltól eltekintve nem volt egységes, és a beszedést sokáig a birodalom különböző részeivel kapcsolatban álló alkamarák intézték, az udvar elvárása kezdetben annyi volt, hogy legyen pénz a háborúira.

Az udvar a követeléseket az alkancellárokra tolta, akik tovább tolták az adott ország nemeseire, azok meg a parasztságra, jelentősen túladóztatva őket. A Habsburg tartományok birtokalapú társadalmában a városoknak és a polgároknak marginális szerepük volt.

Az arisztokrácia szembefordult az uralkodóval, de meghagyták kiváltságait

A birodalom gazdaságát regionális munkamegosztás, valamint gazdasági önellátás jellemezte, ami ahhoz vezetett, hogy az egyre élénkebb európai gazdasági vérkeringésből a Monarchia kimaradt, és szinte teljes gazdasági elszigeteltségbe került.

A 16.-18. században háborúból viszont egyre több lett, amihez még több pénzre volt szükség, ezért számos új adóformát találtak ki, mint például a jövedelemadót és a luxuscikkek adóját.

habsburg család.jpg

A Habsburg-család címerkollekciója igen impozáns

Kölcsön a kereskedőtől

Az udvar kölcsönökhöz is folyamodott. A Habsburgok legnagyobb hitelezői délnémet városok voltak, közülük is kimagaslott Augsburg, de a hitelezők között voltak osztrák nemesek, tisztségviselők illetve néhány bécsi itáliai kereskedő is, majd a 17. század végétől a helyi zsidó kereskedők is megjelentek. Közülük emelkedett ki Samuel Oppenheimer, aki kezdetben hadászati felszerelésekkel kereskedett, később pedig az udvar legnagyobb hitelezőjévé vált. Amikor 1703-ban maga is csődbe ment, az udvar lépéskényszerbe került.

A császár tartalékai kimerültek.

Az egyre jobban elszálló államadósság kezelésére 1705-ben létrehozták az első állami bankot, a Bécsi Városi Bankot, majd tíz évvel később az Universal Bancalitätet, aminek meg új hitelek felvétele lett a feladata.

Bankszerűség

A két pénzintézet együttműködését a Titkos Pénzügyi Konferenciára bízták, ami azonban totális csődnek bizonyult, ezért a század közepén Mária Terézia az egyik első intézkedésével előbb a konferenciát, majd a Bancalitätet is felszámolta.

A spanyol örökösödési háború finanszírozásához a császárnak külföldi kölcsönök után kellett néznie. Angol és holland szövetségesei a pénzért cserébe a szlovén higany és cseh rézbányák működtetésének a jogát kérték, ami szinte az egyetlen komoly tőkéje volt a birodalomnak.

5 Gulden 1762.jpg

1762-ben kiadott 5 birodalmi gulden

Wikipedia

Genovától Amszterdamig

Mária Terézia uralkodásának idején az udvar finanszírozásába Genova után Frankfurt is bekapcsolódott, de Peter Dickson szerint hosszabb távra egyházi és karitatív intézmények, rendek, kórházak, szegényházak és a nemesség is adtak hitelt. Rövid lejáratú kölcsönökért pedig a helyi higanyos és rezes bécsi kereskedőkhöz fordult a császár, akiknek adókedvezményekkel, címek illetve bányászati jogok odaítélésével törlesztett.

Mária Terézia elvette a tartományok önálló adóztatási jogát, jobbágyokat védő intézkedéseket hozott, megváltoztak az út- és vámdíjak, a hazai ipart védve megemelték az import vámokat, míg a belső vámokat eltörölték. Ausztria és Csehország közös vámterület hozott létre.

Nem engedtek a jogaikból

II. József követve édesanyját, még további változásokat vezetett be, az ingatlanadója pedig a nemesekre is vonatkozott volna. Halála után azonban szinte minden visszaállt az eredeti állapotba.

A 19. században a Habsburgok a gazdaság működtetése érdekében létrehozták az Osztrák Nemzeti Bankot, de ekkor már a tartományok kezdték a tempót diktálni, majd visszavették az irányítást a saját sorsuk felett, ami végül a birodalom széteséséhez vezetett.

Érdekesnek találtad? Ha tetszett, nyomj a gombra!

0
Publikálva – 2021.04.02.
Fűhöz-fához fordult az osztrák császár, csak hogy pénzhez jusson
0