A-tól Pénzig

Cikk illusztráció

A leghíresebb 19. századi ipari park egy miniváros volt Pesten

Publikálva – 2022.09.20. Olvasási idő – 6 perc
0

Az ipari parkokról kevés embernek jut az izgalom szó az eszébe. Egy ipari park komoly, drótkerítéssel körülvett, kamerákkal megfigyelt gazdaságszervező létesítmény. De régen másképpen volt ez, amikor egész családok élték le ott az életüket.

Innovációs parkoktól kezdve inkubátor parkokig számos fajtája ismert az ipari parkoknak. Az eltérő célok mellett az a közös bennük, hogy egy helyre koncentrálják a különféle tevékenységeket, és általában az önkormányzatok vagy az állam jelöli ki a helyszínüket. Aztán indulhat az üzlet.

Ami ma az üzemek, vállalkozások, raktárak gyűjtőhelyeként ismert, az kétszáz éve a kezdetlegesnek sem mondható magyar kapitalizmusban másfajta tőkekoncentrációnak adott otthont. A 19. században Pesten nagykereskedők és iparosok kitalálták, hogy a kormány támogassa egy olyan gazdasági, kereskedelmi terület kialakítását, ahova az áruk szabad kereskedelmével beindulhat a kapitalizmus. Természetesen az osztrák uralkodó áldásával.

Koncentrált tevékenységek

Ha nagyon nagyon pontosak szeretnénk lenni, akkor az igazság az, hogy az első ilyen raktárszerűséggel a 18. század utolsó évtizedében gróf Forgách Antal posztógyáros próbálkozott, akinek megengedték, hogy a raktárában nagyban és kicsiben is árulhasson, de kizárólag a gácsi gyárának termékeit.

Később hazai és külföldi gyárak is raktárakat rendeztek be Magyarországon, ahol “találhatni polgári szabóknál egész raktárakat, melyeket úgy nagyban, mint kicsiben árusítanak. A kovácsok nyers vasat rakatnak le maguknál, a szegkovácsnál új vasárukban lehet készletet találni, a zsidónál, ki ócska vasat árul, mindenféle új vasárukat, a lakatos legénynél mindenféle feldolgozott vasat és rezet, szekrényzárakat” - írta Pólya Jakab A Budapesti Nagykereskedők és Nagyiparosok társulata története című értekezésében.

A legnagyobb ilyen kereskedelmi raktár a mai Wesselényi utcában állt, az aranyozott címerrel díszített Arany kaszához nevű intézmény, vagy ahogyan az egész országban és külföldön is ismerték: a „Bei der goldenen Sense", ami nem is intézmény volt, hanem egy kis város a városban, saját lakókkal, belső törvényekkel.

arany kasza térkép.png

Az Arany Kasza a mai Wesselényi utca elején álló laktanyából lett kereskedelmi központ, Ezen az 1872-es térképen, középen, kis fa ikonok mutatják a raktárház legendás belső kertjét.

A közösségi udvar élete

Az egykori bérkaszárnyában izgalmas élet folyt: a logisztikát, az áruk kirakodását sokszor gyerekhadak végezték, akik nyáron görögdinnyéért, télen krumplicukorkáért dolgoztak az Itáliából Pestre költözött Sebastiani Józsefnek. A kétszintes épület belső részén hatalmas “aréna volt körülvéve terebélyes fákkal”, ahol a nyolcvanas években Solymosi Elek. a Népszínház komikusa, nyári orfeumot létesített.

A raktárak felett lakások sorakoztak, amik ennek az egyedi életműködésű kommunának adtak otthont – amit Balla Vilmos az első magyar gazdasági újságírók egyikének beszámolója örökített meg. Az üzletek személyzetén kívül hetven lakó és több száz gyerek lakott és dolgozott ott. A házmester mellékállásban az Arany Kasza pékségét üzemeltette. Szoba-konyhás odújában volt a kemence, ahol reggel, délben és este friss süteményeket sütött, még pedig kizárólag a házbelieknek, akik naponta legalább ezer darabot fogyasztottak.

A 19. századi ipari park udvarába bárki betérhetett és szinte semmi nem volt tilos.

A nap minden órájában valamilyen művészi produkció volt látható: zongora-verkli, hegedűs, énekes, medvetáncoltató, majomszínház, idomított ló és egyéb érdekes mutatványok szórakoztatták a lakó-és munkaközösség tagjait. Az egyik fő kedvenc a „vak Dóri" volt, aki csodálatos emlékezőtehetsége révén minden gyermeket megismert a hangjáról, mindegyiknek tudta a nevét és a születésnapját.

A vasárúkereskedés mellett gyapjú-, fűszer-, dohány-, gyümölcsraktárak álltak százas nagyságrendben, itt cserélt gazdát az egész ország gyapjútermelésének zöme. Az irodahelyiséget, ahol az üzletek köttettek, a raktár mellett található Szegedi Kávéház adta. Az alku megkötése után másnap hajnali négy órakor megkezdődött az áruátvétel. A gyapjúbála több mint két méter hosszú, téglalap alakú, jól teletömött zsák volt. Két „kampóval" felfegyverkezett munkás tette fel a mérlegre, majd onnan a kocsira a méretes árukat. Az átvétel nemcsak a mázsalásra szorítkozott, hanem a vevő végig felhasított minden bálát, hogy a minőséget tüzetesen megvizsgálja. A munkások közül néhányan mást sem csináltak, mint hogy hosszú tűvel és spárgával bevarrták a vágásokat, a bálára felírták a vevő nevét, és indulhatott a gyapjú, általában Bécs felé.

szeged kávéház 1890 körül.png

Ezen az 1890-es években készült képen az Ország út (a mai Károly körút) Erzsébetváros felé eső részét láthatjuk. A kép jobb oldalán a Szegedi kávéház, ahol az üzletek megköttettek.

A hatvanas években a Sebastiani és fiai által tulajdonolt területet szétdarabolták, és több mint egy tucat tulajdonosa lett a területnek.

Miért állíttassék fel Pesten raktár?

“A felelet közel és kézen fekszik. Magyarországot eddigi különállása a kereskedelem és ipar és mindazon előnyökkel, melyeket mindkettő a népek jólétének kínálnak, csaknem elzárta; egy országnak sem kell annyit pótolnia, mint Magyarországnak; nemcsak természetes tehát, hanem a méltányosságnak is megfelel, hogy most, — hogy az állami intézményekben való összes külömbségek megszűntek — elsősorban ez az ország részesíttessék oly előnyökben, melyek segélyével a jólétnek arra a fokára emelkedhessék, amelyet a többi koronaországok már rég elértek. A politikai központosításnak vannak szószólói, — de az ipari vagy kereskedelmi központosítás mellett, az önzésen kívül, még senki sem szólalt fel. Kereskedelem és ipar csak ott jár az állam részére jótékony eredményekkel, ahol ezeket az államnak minden része élvezheti, az anyagi jólétnek nagy folyamából annyi folyót és patakot kell lebocsátani, amennyi csak szükséges arra, hogy áldásait az államtestnek legtávolabb részeibe is elvigyék" — Ezekkel a mondatokkal indokolta a kamara második felterjesztésben a közraktár szükségességét.

Közraktárra szükség van

Csak pár évvel jártunk a szabadságharc leverése után, amikor a pesti nagykereskedői testület “Pest városa kereskedelmének a fellendítése érdekében egy közraktár ügyében a császárnak írt levelet. A forradalmat sajnálatos eseményként megemlítő levél megfogalmazásából úgy tűnik, hogy még nem gyógyultak be a háború okozta sebek Ausztria és Magyarország között. És a folytatás is ebbe az irányba mutatott.

A pesti nagykereskedői testület a pesti kereskedelmi és iparkamara támogatásával 1852-őszén küldte el a levelét a császárnak, amire hamarosan választ kapott. Bár “mind a két fél tüzetesen kifejtették a kérdéses raktárnak mind szükségességét, mind hasznos voltát”, a vámügyi, pénzügyi és igazságügyi tárca egyre több akadályt gördített a pesti oldalra tervezett közraktár ügye elé.

A kormány azokban a kérdésekben nagyvonalúan engedékeny volt, amik a legkevésbé voltak lényegesek, de például vámügyekben nem engedett, illetve a vámhitelezést és az adómentességet is megtagadta. A közraktár ügyét az ötvenes évek háborúi is hátráltatták. A kereskedők az újságokban próbálták a közvéleményt maguk mellé állítani, de a közraktár ügye végleg kikerült a testület hatásköréből.

A hatvanas években külföldi befektetőkről írtak az újságok, akik közraktárat terveztek Pestre, de az újabb külföldi beruházókra érzékenyen reagált a magyar közélet. Béccsel, Belgráddal már csak az osztrák-magyar kiegyezés után tudta felvenni a versenyt Pest, ahol a hetvenes években végül megépült a közraktár a Duna partján, ami ma a Bálna nevű kulturális intézménynek ad otthont, de az egy másik történet.

Szerző:

OTPédia

Forrás:

Pólya Jakab: A Pesti Polgári Kereskedelmi Testület a Budapesti Nagykereskedők és Nagyiparosok Társulata története, Pesti Napló 1857. szeptember 18., Pesti Napló, 1857. Szeptember 17., Sürgöny 1962. november 12. Cégvezetés.hu: Az ipari parkok és a kis- és középvállalkozások

Érdekesnek találtad? Ha tetszett, nyomj a gombra!

0
Publikálva – 2022.09.20.
A leghíresebb 19. századi ipari park egy miniváros volt Pesten
0