A-tól Pénzig

Maszek

Jelentése

A „maszek” kifejezés köznyelvi rövidítése a magán szektor kifejezésnek, amely a hazánkban működő kisiparosokat, kiskereskedőket jelölte. A második világháború után kiépülő politikai, illetve gazdasági rendszer alapvetően az állami termelést állította a középpontba, ugyanakkor, főleg a szolgáltatások terén kialakult egy vékony, magántulajdonon, kvázi vállalkozói alapokon működő szektor is. A maszekok virágkora az 1956-ot követő „konszolidációs időszakban” köszönt be, a 60-as évek második felében, amikor is nagy társadalmi érdeklődés övezte az egyre jobban gazdagodó, az állami vállalatoknál gyorsabban, rugalmasabban és jobb minőségben dolgozó maszek jelenségét. Maga a „maszek” kifejezés Kellér Dezsőtől, a kor népszerű konferansziéjától származik, de számos korabeli kabarészám foglalkozott a Kádár-rendszer „megtűrt” gazdasági szereplőjével, a maszekkal.

Szerző:

OTPédia

Tartalom hivatkozása

OTPédia (2020): Maszek jelentése, http://www.otpedia.hu/lexikon/fogalmak/maszek_2/ Másolás mostani dátummal