A-tól Pénzig

Cikk illusztráció

Fenntarthatatlan volt a jólét a „keleti blokk legvidámabb barakkjában”

Publikálva – 2021.10.21. Olvasási idő – 11 perc
0

A Kádár-korszak a jelszavak szintjén a társadalmi konszenzust támogatta. Az „aki nincs ellenünk, az velünk van” egy olyan kétarcú államhatalom meghívása volt, amely kiszámítható életszínvonal-növekedést ígért az együttműködés, azaz a fennálló status quo elfogadásáért cserébe. A fridzsiderszocializmus azonban nem tudta felszámolni a társadalmi kockázatokat: a hétköznapi emberre ebben a rendszerben is ott leselkedett az eladósodás és az elszegényedés réme. A Kádár-korszak működése mai szóval élve fenntarthatatlan volt, az államvezetés csak inkubátorral, folyamatos hitelekkel tudta fenntartani a működést, ugyanakkor visszatekintve a hétköznapi ember számára – főleg az ezt megelőző korszakkal összehasonlítva – elismerésre méltó gazdasági és szociális eredményeket ért el.

(A cikk a Múlt-Kor Történelmi Magazinnal együttműködésben készült.)

Mélyről indultunk

„Aki nincs ellenünk, az velünk van” – hangzik a Kádár-kor ismert jelszava. Ennek a szlogennek a varázsa akkor érthető meg igazán, ha figyelembe vesszük, hogy Kádár János tulajdonképpen az 50-es évek kemény diktatúrájával szemben pozícionálta magát ezzel. Rákosi Mátyás mottója ugyanis így szólt: „Aki nincs velünk, az ellenünk van!”. Kádár ezzel a szlogennel a kisembereknek üzent: nyugodtan elő lehet jönni a pincékből, elő lehet venni a pénztárcákat, mert ez az új szocialista Magyarország igaz kompromisszumos, de kiszámítható, élhető mindennapokat kínál a dolgozóknak.

Ez a megengedő attitűd óriási változásokat idézett elő az addig csak minimális fogyasztási szokásokkal és kultúrával rendelkező, alapvetően védekező, a túlélésre berendezkedett magyarok életében. A II. világháború totális összeomlása még ekkor is éreztette hatását, az ország helyreállítása le sem zárult. A Rákosi-diktatúra 1949 és 1953 között még jobban elmélyítette a bizonytalanságot, 1956 álmai pedig napok alatt oda lettek a Szovjetunió katonai beavatkozása után. Ez a folyamatos kiszolgáltatottság, az alapvető élelmiszerek beszerzését is fenyegető történelmi viharok mély nyomokat hagytak a korszak generációinak világlátásában, viselkedésében. Elég felidézni, hogy déd- és nagyszüleink még az 1980-as években is sokszor komoly liszt- és cukorkészleteket tartottak otthon arra az esetre, ha újra megtörténne a baj.

Kádár János Biszku Béla.jpg

Kádár János 1960-ban egy politikai gyűlésen (a kép jobb szélén Biszku Béla)

Fegyver helyett kifli és tej

A Kádár János által vezetett államhatalom 1962-ben – az 1956-os forradalom és szabadságharc vérbe fojtása és megtorlása után – új lapot nyitott a konszolidáció jegyében. A legfontosabb élelmiszerek és fogyasztási termékek ellátása kiegyensúlyozottabbá vált, megszűnt az állandó hiány, ami a lakosság fogyasztási hajlandóságára is pozitív hatással volt. Mindeközben a foglalkoztatottsági mutatók is javultak, a városok fejlődtek, az ipar lassú növekedésbe kezdett. Mindez ugyanannak a stratégiának a része volt. Kádár felismerte ugyanis, hogy a „kisemberek” békés és nyugodt gyarapodása a legerősebb biztosíték a rendszer fennmaradása szempontjából. Az 1960-as években épült ki Magyarországon a sokat emlegetett „gulyáskommunizmus” (vagy ennek szinonimájaként használt „fridzsiderszocializmus”) rendszere, amely összekapcsolódott az ország óvatos, de folyamatos modernizációjával. Ebben az új érában pedig valós lehetőség nyílt egy életpálya felépítésére a társadalom legtöbb csoportja számára.

Ki fizette a számlát?

A fejlődés első szakaszában hazánk a KGST országok támogatására számíthatott, 1973 után viszont már elő kellett venni a hitel kártyát: a Kádár-rendszer végleg inkubátorra került, nyugati hitelekből toldozta-foldozta a „legvidámabb keleti barakk” működését.

A „műjóléti-rendszer” polgárai erről a látszatműködésről persze keveset tudtak, az eredményeket szívesen tulajdonították a rendszer sikerességének, így erősödött tovább a Kádár-kor imázsa.

Pedig az inflációs kiadások, amik az árak alacsonyan tartásához voltak szükségesek, a kiterjedt állami támogatási rendszer, az alacsony hatékonysággal működő gazdaság és állami szféra együttesen földbe kellett volna, hogy állítsák az országot, de a nyugati hitelek révén mindezt késleltetni tudta a rendszer egészen az 1980-as évek végéig.

ABC.jpg

Manökenekkel népszerűsített ABC Áruház 1969-ben

Kezdtük kinyújtóztatni magunkat

A magyar átlagember mindeközben nem fürdött ugyan tejben, vajban, de egyre bátrabban kezdett költekezni. Az egy főre jutó fogyasztás mennyisége 1955 és 1980 között két és félszeresére nőtt, így a politikai vezetés néha túlzott mértékben is megteremtette a szocialista fogyasztói társadalom modelljét. A hétköznapi élet színterei megváltoztak, az 50-es évek lakókonyháit felváltották a nappalik, a lakások modernizációja magával hozta a háztartási gépek, a mosó-, hűtő- és porszívógépek divatját. Az alapvető élelmiszerek, a közlekedés költségek, a kulturális javak irreálisan alacsony áron maradtak, továbbá a gépkocsi vásárlás lehetősége is egyre közelebb került a magyarokhoz. A korabeli IKKA-katalógusokat lapozgatva egyértelműen látszik: a konszolidáció révén újra piaca lett a luxuscikkeknek, illetve ekkorra már az élvezeti cikkek (cigaretta, szeszes ital, kávé, tea) lettek a legkeresettebb termékek.

szövetkezeti bolt gödöllőn.jpg

Szövetkezeti Áruház Gödöllőn, 1974-ben

Mítosz helyett

Közgazdasági tanulmányok egyértelműen bizonyították, hogy a Kádár-korszak életszínvonal-emelkedése egy mesterséges buborékban ment végbe, a korszakban hangoztatott jóléti „felzárkózás” nem az ország teljesítményének, hanem például az ekkor általánosan, mindenhol felgyorsuló technológiai fejlődésnek köszönhette létét. Az a szintén sokat hangoztatott mítosz sem igaz, miszerint a Kádár-korszak kereseti viszonyai kiegyenlítettek lettek volna. A társadalom nem maradt homogén, a felemelkedő új csoportok, illetve a foglalkoztatás átrétegződése haladókra és maradókra osztotta ketté a társadalmat. Az azonban egyértelmű, hogy a bruttó havi átlagkeresetek 1960 után folyamatosan emelkedtek, a reáljövedelmekben és a fogyasztási indexben bekövetkező növekedést a KSH adatai is alátámasztják.

A Kádár-korszak jövedelmeinek emelkedése
Havi bruttó átlagkeresetek (Ft) és arányuk a 1960-as
referencia dátumhoz mérten (%)
Egy főre jutó reáljövedelem index (%) Egy főre jutó fogyasztás index (%)
1960 1575 (100%) 100 100
1965 1766 (112%) 118 115
1970 2222 (141%) 159 150
1975 3018 (192%) 199 185
1980 4098 (260%) 216 208
1985 5961 (378%) 236 225
1989 10571 (671%) 250 251

Forrás: KSH

Lássuk, ki mennyit keresett?

Az igazságos bérrendszer, illetve a vagyoni különbségeket kiküszöbölő szocialista társadalom illúzió volt a korban is. A Mindennapi történeteink című tanulmánykötet szerzője, Valuch Tibor kutatásokkal bizonyította, hogy az állami és a politikai élet vezetői, továbbá a nagyvállalatok vezetői, fő tisztségviselői messze átlagon felüli bérezésben részesültek. A Központi Bizottság titkára, Kádár János 1973-ban 15 000 forintot keresett. 1983-ban a politikai elit átlagbére 9 100 Ft körül alakult, nagy szórással, mert például a belkereskedelmi miniszter 19 000 Ft-os álomjövedelmével abszolút kiemelkedett társai közül.

A nagyvállalatok vezérigazgatói egészen korán, már az 1970-es évek végén 9 000 Ft-ot tehettek zsebre hó végén, ami közel háromszorosa volt az akkori átlagbérnek. A pártvezetés hiába beszélt a kapitalizmus legyőzéséről, az rendszer által nyújtott extra juttatások - szolgálati lakás, gépkocsi, telefon – csak növelték a társadalmi szakadékot. Mondhatnánk, hogy ezek az emberek a „tűz közelében” voltak, ezért a vastag boríték, de például az 1960-as évek második felében egy ügyesen helyezkedő orvos éves bére is sokszorosa volt az országos átlagnak.

A jómódúak száma fokozatosan emelkedett, egyre többen voltak képesek függetleníteni magukat a gazdasági rendszertől, a milliomosok száma az 1970-es évek elejétől az 1980-as évek közepéig közel tízszeresére nőtt. A takarékbetét állomány értéke 1960-ban 5,5 milliárd, 1987-ben már 286 milliárd forintra rúgott. A feltörekvő csoportok vagyonosodása mögött pedig nagyon sok esetben „kiskapuk”, illegális kiegészítő foglalkozások álltak.

nyaraló 1974.jpg

A nyaraló igazi presztízsberuházás volt a korban

Boldogok és még boldogabbak

A jövedelmek polarizálódásával együtt jöttek persze a presztízsbefektetések is. Ezek közé tartozott az öröklakás, a nyaraló és az autó. 1978-ban a bruttó havi átlagbér 4 000 forint alatt volt valamennyivel, aminek fényében egy Skoda autó 84 ezer forintos, vagy egy 54 négyzetméteres lakótelepi lakás 4-500 ezer forintos ára megfizethetetlennek tűnik. Míg az alapvető élelmiszerek árát erővel alacsonyan tartották – a 3,60-as kenyér fogalom azóta is – a „luxuscikkeket” csak ügyeskedve, a második gazdaságból származó jövedelemkiegészítéssel, esetleg bevásárlóturizmus útján engedhették meg maguknak az elszánt magyarok. Ez utóbbi lehetőséget aknázták ki a külföldre látogató élsportolók, akik sokszor a vámosokkal összekacsintva, sportteljesítményüket gazdasági haszonra váltották át.

A kor celebjei, a népszerű színészek, írók, rendezők, festő- és képzőművészek is jól éltek a korban. Valuch Tibor adatgyűjtése alapján 1971-ben összesen 82 író büszkélkedhetett 100 ezer forintot meghaladó álomfizetéssel. A hétköznapi tevékenységek is vagyonokat hozhattak az élelmesek számára. Egy jól jövedelmező ügyvédi magánpraxis, a már említett orvosok, de az ekkor nélkülözhetetlenebbé váló tévé-, hűtő- és mosógépszerelők, vagy az üdülőhelyeken működő büfések is jelentős bevételekre tehettek szert.

A Kádár-korszak a szegénységet tabuként kezelte, pedig ebben az időben is sokan a létminimum szintjén tengődtek. A hivatalos kommunikációban hiányzott ez a kifejezés, hiszen egy szocialista társadalomban nincsenek leszakadók, de a társadalmi kihívások elég munkát adtak a kor szociálpolitikusai számára. A reálkereset az 1960-as évektől egészen 1975-ig minden évben nőtt. Ugyan ezzel párhuzamosan a fogyasztói árak is emelkedtek, de – a luxuscikkeket leszámítva – a jövedelmeket nem meghaladó mértékben.

Fogyasztói árindex – a legfőbb piaci termékek értéke az 1960-as referenciadátummal összevetésben
Élelmiszer (%) Háztartási energia (%) Egyéb cikkek és üzemanyagok (%) Szolgáltatások (%) Átlag (%)
1960 100 100 100 100 100
1965 102,9 97,2 98,9 102,6 102,6
1970 109,9 99,6 99,9 114,1 106
1975 120,6 107,8 116,5 131,2 121,4
1980 181,4 140,6 155,2 159,3 164,6
1985 246,2 205,3 223,6 236,4 228,9
1989 373,7 284,3 354,8 384,2 353,9

Forrás: KSH

Itt van már a Kánaán

Az 1970-es és 1980-as években ki emlékezett már a lisztért, kenyérért való sorban állásra? Senki, mert már mindenki téli szalámiért állt a sorban. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, az emberek hamar megszokták a jólétet, egyedül az áremelések mértéke aggasztott mindenkit.

Természetesen a „jólét” fogalma relatív, de az alábbi táblázatok arról árulkodnak, hogy a korábban megismert visszásságok ellenére az átlagember életminősége kifejezetten javult. Az alap élelmiszerek közül például a baromfihús és a tej fogyasztása emelkedett, de a kávé és az alkohol és is egyre többször kapott helyet a napi fogyasztásban. Romsics Ignác és a KSH adatainak tanúsága szerint a tojás és a cukor bekerült a legfontosabb élelmiszerek közé, viszont éppen az urbanizáció révén válságba süllyedő mezőgazdasági termelés miatt a zöldség- és gyümölcsfogyasztás lényegében stagnált a korban.

Különböző termékek és tápanyagok fogyasztása éves/napi szinten egy főre számítva
1970 1975 1980 1985 1990
Fehérje (gramm/nap) 97,9 100,7 104 106,1 108,8
Baromfi (kilogramm/év) 14,2 15,3 18,1 20,9 22,1
Tej (liter/év) 157,7 163,1 204,4 230,1 235,8
Kávé (kilogramm/év) 1,6 2,6 2,9 2,9 2,6
Sör (liter/év) 59,4 72,3 86 93 104
Bor (liter/év) 37,7 34,2 34,8 24,9 22,8

Forrás: KSH

A kultúra nem ment annyira

A kultúrafogyasztás és az oktatáshoz való hozzáférés ugyan nem direkt indikátorai, de jó fokmérői a Kádár-korszak vélt vagy valós bőkezűségének. Az 1960-as évektől kezdődően a középiskolai és a felsőoktatási lehetőségek egyértelmű bővülése volt tapasztalható, ezzel szemben a kultúrafogyasztásban voltak visszásságok. A mozi és a színházlátogatók száma zuhanórepülésbe váltott, a múzeumlátogatóké pedig talán csak a kötelező iskolai programok miatt nőtt. Ebben a korszakban robbant be a tévé az életünkbe, amit az alternatív szabadidős tevékenységek visszaszorulása is jól mutat.

Az életszínvonal különböző mutatói a Kádár-korszakban
1960 1970 1980 1989
Eladott mozijegyek száma/év
(millió)
140 80 61 47
Eladott színházjegyek
száma/év (millió)
6,4 5,6 5,6 5,2
Múzeumlátogatások száma/év
(millió)
3,6 7,2 16,2 16,3
Középiskolában (nappali
tagozaton) tanulók száma az adott évben (ezer fő)
156 233 203 274
Felsőoktatásban (nappali
tagozaton) hallgatók száma az adott évben (ezer fő)
29 54 64 72
Hűtők száma 100 háztartásra
vetítve
1 35 87 n.a.
Mosógépek száma 100
háztartásra vetítve
19 70 91 n.a.
Autók száma 100 háztartásra
vetítve
0 6 26 n.a.
Televíziók száma 100
háztartásra vetítve
5 66 99 n.a.

Forrás: KSH

A Kádár-korszak vizsgálatakor minden területen felismerhetővé válik kétarcúsága. A konszolidáció által elérhetővé váló jobb életnek nagy ára volt, és hiába a múlt megszépítő messzesége, vagy az életszínvonal emelkedését sulykoló a Kádár-kori propaganda részigazsága, 1956 után Magyarországnak nem volt esélye a valódi jóléti felzárkózásra.

Szerző:

Múlt-Kor, OTPédia

Érdekesnek találtad? Ha tetszett, nyomj a gombra!

0
Publikálva – 2021.10.21.
Fenntarthatatlan volt a jólét a „keleti blokk legvidámabb barakkjában”
0