A-tól Pénzig

Cikk illusztráció

Övék volt a fele királyság, mégse tudtak semmit kezdeni vele

Publikálva – 2021.03.01. Olvasási idő – 4 perc
0

Volt idő, amikor már egy nagyobb eső is csődbe vihetett egy egész családot, akik mezőgazdaságból éltek. Kölcsönre nem sok esély volt. De 160 éve megtört a jég.

Ha valamit szeretnénk, ahhoz nagy eséllyel pénzre is szükségünk van. Hitelt felvenni mindennapos dolog, a pénzszerzés legbiztosabb módja pedig, ha bankhoz fordulunk. Ez így megy évszázadok óta, amióta a rendelkezésre álló pénztőke és a tettvágy egymásra találtak. Az együttműködésből a legkreatívabb banki megoldások jöttek létre.

Láb alatt volt

Közép- és Kelet-Európában a legnagyobb tőkeigény nem az iparban, hanem a mezőgazdaságban jelentkezett, de bizonyos helyeken ősi törvények akadályozták, hogy az egyetlen rendelkezésre álló tőkéből, a földből, pénzt lehessen csinálni. Földre csak nagyon magas kamatra lehetett hitelt felvenni, mígnem Poroszországban a 18. században megváltoztatták a jelzálogjog szabályait. Az eredmény nem is maradt el, jól biztosított, ezért viszonylag olcsó hitelkonstrukciók jelentek meg a piacon.

A jelzáloghitezelés központi helye Poroszországban a tartományok földbirtokosai által létrehozott Landschaftok voltak. Ezek az egyesületek nem törekedtek nyereségre, és jelzálogleveleket bocsátottak ki.

A jelzáloglevél még nem jelentett valóságos pénzt, de egy nagyon erős jótállás volt, aminek a segítségével a földbirtokos másoktól hitelhez juthatott. Ezek a társaságok a jelzálogbankok elődei voltak.

Pfandbrief 1773.jpg

A sziléziai Landschaft által kiadott Jelzáloglevél (Pfandbrief) 1773-ból

Kőkorszaki szaki

Magyarországon viszont a birtokrendszer modernizáláshoz messze nem volt ideális a helyzet, még a 19. század közepén is középkori viszonyok uralkodtak. Az ősiség törvénye a 14. század óta lehetetlenítette el, hogy valaki a földjéért kapott pénzből komolyabb beruházásba kezdjen. Kölcsönt csak nagy nehezen és magas kamatra lehetett felvenni, már ha egyáltalán fel lehetett.

A reformkorban Dessewffy Emil volt az, aki a Landschaftokat bemutatva a jelzálogkölcsön népszerűsítésébe kezdett Magyarországon. Kezdeményezését pár év múlva siker koronázta, javaslata 1844-ben törvény lett, amit a szabadságharc leverése után azonban eltöröltek.

Félórai eső dönthet az egész éves jövedelemről

A következő tíz évben Magyarországon pangott a hitelezés és pangott a gazdaság is. A mezőgazdaság modernizálása elkerülhetetlen volt, és ehhez pénzre volt szükség. Méghozzá sok pénzre. De honnan szerezzenek? A helyi takarékpénztáraknak nem volt elég tőkéjük, az Osztrák Nemzeti Bank pedig 5000 forint alatt szóba sem állt senkivel.

Mindenkinek, akinek földje volt, tőkét kajtatott.

Az apró paraszti birtokok a megélhetésre is alig voltak elegendők, az uradalmi földek pedig pazarlóan, elmaradottan “a felét sem adták annak a jövedelemnek”, ami bennük volt.

Életcél

1858-ban az országos gazdasági egyesület ismét felkarolta a jelzálog ügyét, “őfelségéhez” fordultak, de majd még újabb négy évre volt szükség ahhoz, hogy Dessewffy, akkor már kormánypárti politikusként, végre kedvező választ kapjon.

A Magyar Földhitelintézetet 1863-ban, Budapesten 209 hazai földbirtokos alapította meg. Az egyesület tagjai kölcsönösen jótálltak egymásért, kezdetben 1,67 millió forintot tettek le készpénzben és többségében kötvényben.

dessewffy emil barabás miklós festmény.jpg

Dessewffy Emil (1814-1866)

Kicsit savanyúbb, de a miénk

Mindenki az intézet tagjává vált, az is, aki csak kölcsönt vett fel, amit 4, illetve 4,5 százalékos kamatra adtak. A tagság mindenféle jogosultsággal járt, például részt lehetett venni a közgyűléseken is, de arra is vigyáztak, hogy valaki nehogy a minél nagyobb kölcsön fejében akarjon megszabadulni az ingatlanától, ezért a kölcsön legfeljebb a birtok értékének ötven százalékáig terjedhetett.

Az intézetnek 1895 decemberre 8252 tagja lett, akik összesen 135 880 700 forint hitelt vettek fel. Ez “messze elmaradt az angol vagy a porosz ingatlanállományon forgatott hitel vagy kölcsön nagyságától”.

Mekkora volt a jelzálog aránya máshol?

Schnierer Gyula említ egy kimutatást, ami szerint “Magyarország összes ingatlanának értéke 3,0891 milliárd forintot tett ki, ebből 327 millió forintra volt biztosíték, tehát alig valamivel több, mint az érték 10 százalékára. Ehhez képest Angliában a betáblázások 50 százalékot érnek akkor, Poroszországban pedig kicsivel többet is. Horváth-Tóthországban az ingatlanok: 217 967 200 forint, a betáblázások 13 645 000 forint (6,26 százalék), Erdélyben az ingatlanok értéke 617 751 300 forintot, a betáblázások 3 753 000 forintot érnek (6.076 százalék). A német-szláv tartományokban 15-30 százalék a terhelés, Franciaországban 22%.

Vidéken később más típusú hitelintézetek is megjelentek. A Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete, állami szerepvállalással pedig az Országos Központi Hitelszövetkezet, de a földhitelintézet volt közülük a legnagyobb, és történeti szerepe szerint az első, amely jelzálogot adott.

Érdekesnek találtad? Ha tetszett, nyomj a gombra!

0
Publikálva – 2021.03.01.
Övék volt a fele királyság, mégse tudtak semmit kezdeni vele
0